Artykuły w kategorii

Dodaj członka zespołu

Zaktualizowano miesiąc temu

Tutaj znajdziesz instrukcje dotyczące dodawania poszczególnych członków zespołu, którzy pracują nad Twoim projektem. Poszczególnym osobom można przypisać różne prawa dostępu.

  1. W administracji kliknij na Mój zespół.
  2. Kliknij na Dodaj członka.
Dodaj członka


  1. Uzupełnij dane kontaktowe (jeśli członek jest już zarejestrowany w Foxentry, pola zostaną wypełnione automatycznie po wpisaniu adresu e-mail).
  2. Wybierz jedną z funkcji, które nowy członek zespołu będzie pełnić. Do każdej funkcji mają zastosowanie różne prawa dostępu.
  3. Możesz także ustawić własne uprawnienia.
  4. Na koniec kliknij na Dodaj członka.
Dodaj członka II


Teraz wystarczy, że Twój współpracownik potwierdzi zaproszenie, które zostało mu automatycznie wysłane e-mailem.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.