Artykuły w kategorii

Ustawienie limitów dla projektu

Zaktualizowano miesiąc temu

Dla każdego projektu masz możliwość ustawienia różnych warunków ograniczania usług. Tej funkcji można użyć aby np. ograniczyć Foxentry na dany kraj lub zezwolić na żądania wykraczające poza płatny abonament. Dzięki tym ograniczeniom masz również możliwość z korzystania z Foxentry tylko wewnętrznie, pod określonymi adresami IP.

Uwaga: ingerując w to ustawienie, możesz całkowicie wyłączyć lub znacznie ograniczyć Foxentry na swoim projekcie.

Ustawienia projektu


Gdzie to znajdę?

  1. W projekcie przejdź do Ustawień.
  2. Kliknij Ustawienia ogólne, po prawej stronie znajdziesz Limity:
  3. Ogranicz Foxentry według kraju - możesz ograniczyć funkcjonalność niektórych autouzupełnień/walidatorów, aby były dostępne tylko dla użytkowników z określonego kraju (zgodnie z adresem IP użytkownika).
  4. Zezwalaj na żądania wykraczające poza pakiet — jeśli żądania wykraczające poza aktywowany pakiet usług są wyłączone, usługa zostanie zawieszona po wyczerpaniu żądań zawartych w pakiecie. W przeciwnym razie usługa będzie nadal działać, a zgłoszenia wykraczające poza pakiet będą rozliczane zgodnie z cennikiem wybranego pakietu usług na fakturze.
  5. Zezwalaj tylko na określone adresy IP — w tym momencie możesz dodać dowolną liczbę dokładnych adresów IP i włączyć lub wyłączyć dla nich usługi.
Nadal nie wiesz? Napisz do nas.