Články v kategorii

Nastavení limitů u projektu

Aktualizováno před měsícem

U každého projektu máte možnost nastavit si různé podmínky omezení služeb. Tato funkcionalita je vhodná např. k omezení Foxentry podle zemí nebo povolení požadavků nad rámec placeného tarifu. Díky těmto omezením máte také možnost např využívat Foxentry pouze interně, na určitých IP adresách.

Pozor: zásahem do tohoto nastavení můžete Foxentry ve vašem projektu zcela vypnout nebo výrazně omezit.


Kde to najdu?

  1. V projektu přejděte do Nastavení.
  2. Klikněte na Obecné nastavení a po pravé straně naleznete Limity:
  3. Omezit Foxentry podle zemí – můžete omezit funkcionalitu některých našeptávačů/validátorů, tak aby byla dostupná pouze pro uživatele z určité země (podle IP adresy uživatele).
  4. Povolit požadavky nad rámec balíčku – V případě, že jsou požadavky nad rámec aktivovaného balíčku služeb zakázány, dojde v momentě vyčerpání požadavků zahrnutých v balíčku k pozastavení služby. V opačném případě bude služba fungovat nadále a požadavky nad rámec balíčku budou zaúčtovány podle ceníku zvoleného balíčku služeb a budou vyfakturovány.
  5. Povolit pouze určité IP adresy – v tomto bodě máte možnost přidat libovolné množství přesných IP adres a pro ně služby buď povolit či zakázat.
Pořád nevíte? Ozvěte se nám