Wszystkie artykuły

Nasz kodeks danych

Nie zostawiamy miejsca na przypadek i stawiamy na prawdziwe bezpieczeństwo. Wszystkie procesy realizujemy zgodnie z RODO i jesteśmy zarejestrowanymi administratorami danych w „ÚOOÚ” (Úřad pro ochranu osobních údajů = Urząd Ochrony Danych Osobowych). Chronimy wszystkie dane, z którymi Foxentry współpracuje. Zabezpieczyliśmy je tak, że również nie możemy ich odszyfrować.

Cookies

W celu poprawy funkcjonalności aplikacji Foxentry przechowujemy informacje o jej użytkowaniu za pomocą plików cookies. Zawartość plików cookies nie może być w żaden sposób wyświetlana ani przechwytywana w czasie rzeczywistym. Wszystko jest zaszyfrowane. Nigdy nie udostępnimy nikomu tych danych. Są tak zabezpieczone, że nawet nie można ich udostępnić.

Jak faktycznie używamy plików cookies?

Foxentry działa z cookies tylko do obliczania autouzupełniania. Na przykład, podpowiadając adresy lub wybierając adres z oferowanych opcji, przechowujemy w plikach cookies szczegółowe informacje o tym, kiedy i ile razy nastąpiło wyszukiwanie (godzina i data). Na podstawie tych danych tworzymy pewną historię, z którą pracujemy tylko w celach obliczeniowych (np. autouzupełnianie przeszłych wyszukiwań). Dane te są szyfrowane złożonym hasłem i mechanizmem szyfrowania, dzięki czemu są nieczytelne. W tej nieczytelnej formie są one następnie wykorzystywane w komunikacji między Foxentry a stroną internetową klienta.

Co jest przechowywane w plikach cookies?

1. Walidacja adresów

Po walidacji całego adresu przechowujemy w plikach cookies identyfikator punktu adresowego wraz z informacją o tym, ile razy użytkownik szukał tego adresu. Dodatkowo zapiszemy datę i godzinę ostatniego takiego wyszukiwania.

2. Walidacja danych firmowych

Po zweryfikowaniu wszystkich informacji o firmie przechowujemy wewnętrzny identyfikator firmy wraz z informacją o tym, ile razy użytkownik szukał tej firmy lub korzystał z jej danych. Ponadto przechowujemy datę i godzinę ostatniego takiego wyszukiwania.

3. Walidacja e-maili, imion, nazwisk i numerów telefonów

W tym przypadku nie używamy plików cookies, gdyż nie korzystamy z możliwości autouzupełniania w tej funkcji.

Dane z Twoich stron internetowych i aplikacji

Nigdy nie przechowujemy niezanonimizowanych danych. Przy każdym żądaniu pracujemy wyłącznie z bazą danych zanonimizowanych punktów adresowych lub z ID i algorytmem obliczeniowym, który sugeruje odpowiednie wyniki. Podczas tego procesu nie następuje przechowywanie danych.

Informacje o tym, które dane pomyślnie przeszły walidację, a które nie, są zapisywane w statystykach konkretnego projektu Foxentry po pomyślnym autouzupełnianiu lub walidacji. Jednak nigdy nie przechowujemy oryginalnych danych w bazie danych (np. ulica Europejska), ale tylko kilka początkowych liter danych, które uzupełniamy symbolem gwiazdki (*). Następnie zmodyfikowane dane są szyfrowane i przechowywane w bazie danych. Zapobiega to niewłaściwemu wykorzystaniu danych, nawet jeśli niekompetentna osoba uzyska dostęp do klucza deszyfrującego przechowywanego na serwerze. Dlatego chronimy dane dwoma sposobami.

Jeżeli uprawniony użytkownik chce wyświetlić dane w bazie danych, dane te zostaną odszyfrowane kluczem. Jednak tylko w formie danych w zanonimizowanym formacie z symbolem gwiazdki (*).

Np. adres: ul. **** ***** *****, e-mail: piotr@*****.pl, tel.: +48 123 456 ***, imię i nazwisko: Tom *** Hor ***, firma: AVA *** ******, adres IP: 94.113.249.***

Ten format jest ostateczną i jedyną formą danych przechowywanych przez Foxentry. Te dane są używane tylko do odliczenia prawidłowej liczby kredytów na Twym projekcie.

Czy masz możliwość jakoś rozszyfrować zmodyfikowane dane?

Nie. Wszystkie dane są dla nas i naszych użytkowników zaszyfrowane i nie można ich w żaden sposób odszyfrować. Nie można ich nawet przeglądać w innej formie niż anonimowej.

Czy możesz użyć statystyk, aby dowiedzieć się o mojej sprzedaży lub sprzedaży mojej konkurencji?

Ze względu na nasze ścisłe ustawienia polityki danych, taki proces nie jest możliwy. Wszystkie statystyki są anonimowe i tylko administrator projektu ma do nich dostęp. Jeśli zostaną odszyfrowane, nadal nie mają znaczenia. To tylko statystyki dotyczące korzystania z usług i liczby żądań.

Jak sprawdzane są numery telefonów?

Podstawowa walidacja numerów telefonów odbywa się wewnętrznie i weryfikuje tylko format numeru telefonu (długość, numer kierunkowy). W tym procesie nie dopytujemy serwerów, a jedynie poprzez obliczenia porównujemy podaną liczbę ze zwykłymi formatami liczb.

Rozszerzona walidacja numerów telefonów

W przypadku walidacji rozszerzonej weryfikujemy numer telefonu poprzez bezpieczną usługę zewnętrzną, którą wdrożyliśmy w Foxentry. Dowiemy się szczegółów na temat tego numeru, sprawdzimy możliwość odbierania połączeń i SMS-ów. Następnie szyfrujemy go w formie anonimowej (+48776749 ***) i przechowujemy w bazie danych projektu.

Jak odbywa się walidacja adresów mailowych?

Podstawowa walidacja adresów mailowych

Podstawowa walidacja adresów mailowych odbywa się wewnętrznie i weryfikuje tylko format e-maila (przy podpisie, format domeny). W tym procesie nie dopytujemy serwerów, a jedynie kalkulując porównujemy podany e-mail ze zwykłymi formatami adresów mailowych.

Zaawansowana walidacja adresów mailowych

W przypadku zaawansowanej walidacji adresów mailowych weryfikujemy adresy mailowe za pomocą własnej aplikacji. Zbadamy szczegóły tego e-maila, sprawdzimy jego istnienie i ustawienia rekordów domeny. Następnie zaszyfrujemy go w formie zanonimizowanej (piotr@*****) i przechowujemy w bazie danych projektu. Nikt nie ma dostępu do określonych adresów e-mail. Ani my, ani ty.

Aby zapobiec nadużyciom, ze względu na dwukierunkową anonimizację (IP, e-mail i numer telefonu) nie można znaleźć bezpośredniego połączenia między adresem IP, z którego wprowadzono numer, a numerem telefonu lub adresem e-mail.

Jak działa geolokalizacja?

Używamy geolokalizacji, aby poprawić podpowiadane wyniki i zaoferować odpowiednie adresy z okolicy użytkownika. Do tego procesu używamy listy większości polskich adresów IP, którą porównujemy z wprowadzonym adresem IP. Zgodnie z jego właściwościami jesteśmy w stanie przypisać do niego region lub miasto. Nie jesteśmy jednak w stanie określić dokładnej lokalizacji.

Walidacja imion i nazwisk

Walidacja imion i nazwisk odbywa się w czasie rzeczywistym w porównaniu z naszą wewnętrzną bazą danych. Jeżeli posiadamy w bazie imię lub nazwisko, jest ono oceniane jako prawidłowe. W przypadku literówek lub nietypowości zaproponujemy również bardziej prawdopodobny wariant imiona formą zapytania. Proponowane nazwy są podobne do oryginału, ale mają wyższą reprezentację w naszej bazie danych. Znamy dokładną częstotliwość imion i nazwisk używanych w Polsce oraz ich popularność.

PRZYKŁAD: Użytkownik wpisuje do formularza imię Tomesz, a Foxentry pyta użytkownika: „Czy miałeś na myśli Tomasz?”

Z jakich serwerów korzysta Foxentry?

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, używamy najwyższej jakości niemieckich serwerów Hetzner SSD, które kładą maksymalny nacisk na spełnienie najsurowszych kryteriów ochrony danych. Podobnie jak my, mają ścisłą politykę dotyczącą danych, ochronę przed spamem, wirusami i atakami z prawdziwym wsparciem technicznym. Chronią dane nie tylko cyfrowo, ale także sprzętowo dzięki zaawansowanym technologiom serwerowym. Codziennie tworzymy kopie zapasowe naszych serwerów, dzięki czemu w przypadku awarii jesteśmy w stanie bardzo szybko odzyskać utracone dane, zapewniając tym samym płynne działanie Foxentry.