Články v kategorii

Zjištění stavu validace formulářů

Aktualizováno před měsícem

Váš webový formulář může jakýmkoliv způsobem pracovat s aktuálním stavem informací zadaných ve formuláři pomocí tzv. callbacku. Můžete tak reagovat na špatně vložené informace do kolonek či vyvolávat různé akce při validním/nevalidním formuláři.

Máte 3 možnosti, jak na to:

Aktuální stav validity celého formuláře pomocí Javascriptu

Jednoduchým příkazem:

var form = document.querySelector(„form“);
Foxentry.isFormValid(form)

Funkce vrátí True, False či Warning podle toho, jestli je celý formulář validní nebo ne. Stav Warning se používá např. při validaci jmen, při méně obvyklých jménech (sice jméno nemáme v databázi, ale je zadáno validně).

Komplexní stav jednotlivých vstupů formuláře pomocí Javascriptu

var form = document.querySelector(„form“);
Foxentry.formValidation(form)

Funkce vrátí stav validace True, False či Warning celého formuláře a zároveň seznam vstupů s jejich stavem validace:

  • seznam validních vstupů (ve formuláři označených zelenou fajfkou)
  • seznam nevalidních vstupů (ve formuláři označených křížkem)
  • seznam vstupů s výstrahou (ve formuláři označených žlutým vykřičníkem) – tyto vstupy jsou vyplněný pravděpodobně nesprávně či neobvykle. Informace ale mohou být validní.

Tímto způsobem máte možnost si projít všechny zadané údaje a nastavit si, které vstupy budete akceptovat pouze ve validním stavu, a které vstupy i např. s výstrahou. Následně můžete např. povolit odeslání formuláře, popř. zobrazení nějaké hlášky.

Validace pomocí skrytých HTML inputů

Foxentry vykonává průběžnou validaci formuláře, u kterého nastala změna (uživatelem nebo na základě opravy/vyplnění naším validátorem). Na základě této průběžné validace se do HTML kódu generují skryté formulářové inputy (vstupy), které obsahují informaci o tom, zda je celý formulář validní, a které vstupy jsou validní/nevalidní/s výstrahou podobně jako u bodu výše.

Tento typ validace se hodí pro formuláře, u kterých před odesláním neprobíhá žádná javascriptová kontrola. Většinou jde o jednoduché weby se základním formulářem, který se ihned odešle a až na serveru se kontroluje, jestli obsahuje nějaké chyby.

Tímto způsobem můžete na server dostat skryté inputy s informací o validitě jednotlivých inputů a je na vás, jak si to vyhodnotíte – které vstupy musí být validní a které vstupy můžou mít např. „warning“.

Pořád nevíte? Ozvěte se nám