Artykuły w kategorii

Określanie statusu walidacji formularza

Zaktualizowano miesiąc temu

Twój formularz na stronie internetowej może działać w dowolny sposób z aktualnym stanem informacji wprowadzonych w formularzu za pomocą tzw. callbacku. Możesz zareagować na błędnie wprowadzone informacje w polach lub wywołać różne akcje podczas podczas prawidłowego/nieprawidłowego wypełnienia formularza.

Są na to 3 sposoby:

Aktualny stan ważności całego formularza przy użyciu Javascript

Za pomocą prostego polecenia:

var form = document.querySelector(„form“);

Foxentry.isFormValid(form)

Funkcja zwraca True, False lub Warning w zależności od tego, czy cały formularz jest prawidłowy, czy nie. Status Warning jest używany na przykład podczas walidacji imion, dla mniej popularnych imion (nazwy nie ma w bazie danych, ale została wprowadzona poprawnie).

Złożony stan poszczególnych danych wejściowych formularzy za pomocą Javascript

var form = document.querySelector(„form“);

Foxentry.formValidation(form)

Funkcja zwraca status walidacji True, False lub Warning całego formularza, a także listę wpisów wraz ze statusem ich walidacji:

  • lista poprawnych wpisów (w formie oznaczonej zielonym haczykiem)
  • lista błędnych wpisów (w formie oznaczonej krzyżykiem)
  • lista wpisów z ostrzeżeniem (w formie oznaczonej żółtym wykrzyknikiem) - te wpisy są prawdopodobnie wypełnione niepoprawnie lub nietypowo. Jednak informacje mogą być poprawne.

W ten sposób masz możliwość przejrzenia wszystkich wprowadzonych danych i ustawić, które wejścia zaakceptujesz tylko w stanie poprawnym, a które również np. z ostrzeżeniem. Następnie możesz na przykład zezwolić na przesłanie formularza lub wyświetlić jakąś wiadomość.

Walidacja za pomocą ukrytych danych wejściowych HTML

Foxentry dokonuje bieżącej walidacji formularza, który uległ zmianie (przez użytkownika lub poprzez korektę/uzupełnienie przez nasz walidator). W oparciu o tę trwającą walidację, w kodzie HTML generowane są ukryte dane wejściowe formularzy, które zawierają informacje o tym, czy cały formularz jest prawidłowy oraz które dane wejściowe są prawidłowe/nieważne/z ostrzeżeniem podobnym do powyższego punktu.

Hidden


Ten rodzaj walidacji jest odpowiedni dla formularzy, u których nie przebiega weryfikacja javascript przed przesłaniem. Są to zazwyczaj proste strony z podstawowym formularzem, który jest wysyłany natychmiast i dopiero na serwerze sprawdzany jest pod kątem ewentualnych błędów.

W ten sposób możesz uzyskać ukryte dane wejściowe na serwer z informacją o ważności poszczególnych danych wejściowych i od Ciebie zależy, jak to ocenić – na przykład, które dane wejściowe muszą być prawidłowe, a które mogą mieć „warning”.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.