Artykuły w kategorii

Ogólne ustawienia serwisowe

Zaktualizowano miesiąc temu

Dla każdej usługi oferujemy dodatkowe ustawienia, które pozwalają wpłynąć na funkcjonalność całej usługi. Możesz łatwo ustawić wszystko według własnych upodobań. Ustawienie możesz znaleźć pod listą walidatorów w ustawieniach poszczególnych usług.

Walidacja adresu

 • Całkowita liczba autouzupełnionych wyników - jak sama nazwa wskazuje, jest to liczba wyników wyświetlanych w autouzupełnieniu po wpisaniu kilku liter adresu
 • Maks. liczba autouzupełnianych wyników z historii - jeśli dany użytkownik kiedykolwiek korzystał z autouzupełnienia, informacja o wybranym adresie zostanie zapisana w jego przeglądarce. Gdy wprowadzisz kilka liter, które pasują do zapisanego wyniku, adres zostanie podświetlony na najwyższej pozycji. To ustawienie określa maksymalną liczbę takich adresów w autouzupełnieniu.
 • Format miasta w outpucie - pozwala ustawić format, w jakim pole miasta zostanie wypełnione po pomyślnej walidacji (podstawowy - Praga 3, rozszerzony - Praga 3 - Žižkov)
 • Wzajemne powiązanie danych adresowych - Jeśli ta opcja jest aktywna, autouzupełnienie uwzględnia wartości innych części adresu, np. jeśli użytkownik wprowadził już nazwę miasta, a teraz wpisuje nazwę ulicy, autouzupełnienie zaproponuje tylko te ulice, które są w danym mieście. Odwrotnie, jeśli ta opcja jest nieaktywna, wprowadzona nazwa miasta jest ignorowana, a autouzupełnienie oferuje użytkownikowi wszystkie kwalifikujące się ulice w kraju.
 • Format kodu pocztowego - w tym polu można ustawić format kodu pocztowego ze spacją bądź bez spacji, co służy głównie do ustawień formatu zagranicznych kodów pocztowych.
 • Użyj geolokalizacji - jeśli to ustawienie jest włączone, geolokalizacja użytkownika jest również odzwierciedlana w autouzupełnionych wynikach (preferowane są adresy bliżej użytkownika lub prosto z jego miasta).
 • Ograniczenie danych na państwo - potrafi ograniczyć dane adresowe tylko na adresy z określonego państwa. To ustawienie jest używane tylko wtedy, gdy walidator nie ma ustawionego własnego elementu formularza do wyboru państwa.
Adresy


Autouzuepełnianie danych firmowych

 • Całkowita liczba autouzupełnionych wyników - jak sama nazwa wskazuje jest to liczba wyników wyświetlanych w autouzupełnieniu po wpisaniu kilku liter firmy
 • Maks. liczba autouzupełnionych wyników z historii - jeśli dany użytkownik korzystał już z autouzupełnienia, informacja o wybranej firmie zostanie zapisana w jego przeglądarce. Podczas wpisywania kilku liter, które pasują do zapisanego wyniku, dane będą podświetlone w górnej pozycji. To ustawienie określa maksymalną liczbę takich firm w autouzupełnieniu.
 • Ograniczenie danych na państwo - potrafi ograniczyć dane firmowe tylko na firmy z określonego państwa. To ustawienie jest używane tylko wtedy, gdy walidator nie ma ustawionego własnego elementu formularza do wyboru państwa.
Firmy


Walidacja telefonów

 • Typ walidacji - podczas podstawowej walidacji weryfikowany jest tylko format numeru telefonu (prawidłowa ilość znaków, format itp.). Dodatkowo rozszerzona walidacja weryfikuje rzeczywiste istnienie numeru, rodzaj operatora oraz możliwość odbierania połączeń.
 • Format wyjściowy numeru telefonu — umożliwia ustawienie formatu, w jakim numer telefonu powinien zostać wprowadzony do formularza po pomyślnej weryfikacji.
 • Dozwolone numery telefonów — określ, czy chcesz zezwolić tylko na numery z CZ, SK, PL czy numery z całego świata.
Telefon


Walidacja adresów mailowych

Typ walidacji - Podczas podstawowej walidacji weryfikowany jest tylko format adresu e-mail (prawidłowa liczba znaków, znak, itp.). Rozszerzona walidacja weryfikuje również faktyczne istnienie adresu e-mail i jego zdolność do odbierania wiadomości e-mail.

E-mail


Walidacja imion i nazwisk

W tym miejscu nie można ustawić żadnych dodatkowych ustawień.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.