Artykuły w kategorii

Javascript API

Zaktualizowano miesiąc temu

Foxentry Javascript umożliwia autouzupełnianie i weryfikację danych przy użyciu metod bezpośrednio w języku JavaScript. Nie musisz więc parować danych wejściowych formularzy bezpośrednio do Foxentry, ale możesz wybrać własną implementację bezpośrednio do strony internetowej.

Aby zaimplementować Javascript API, konieczne jest stworzenie projektu i posiadanie w nim wystarczającej liczby kredytów.

Szczegółowy opis API można znaleźć na Github.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.