Artykuły w kategorii

Ustawienia przełącznika kraju

Zaktualizowano miesiąc temu
Kraj


Jeśli używasz zmiany kraju na swojej stronie internetowej i masz to pole zmapowane jako „kraj”, w administracji dodano nowe pole Zachowanie przełącznika kraju (w detalu adresu lub walidatora firmy).

Masz do wyboru dwie opcje:

  • Faworyzować wyniki z danego kraju - jeśli wybierzesz tę opcję, najpierw użytkownikowi zostaną zaoferowane odpowiednie wyniki w zależności od jego adresu IP, tj. jeśli użytkownik jest z Czech i chce uzupełnić podmiot słowacki, to w pierwszej kolejności zostaną oferowane podmiotom czeskim, a następnie słowackim. Po wybraniu podmiotu z autouzupełniacza, przełącznik kraju automatycznie przełącza się na określony kraj „PL”, „SK” lub „CZ”.
  • Propozycje wyników tylko z danego kraju - jak sama nazwa wskazuje, ograniczysz Foxentry tylko do określonego kraju.
Nadal nie wiesz? Napisz do nas.