Artykuły w kategorii

Mapowanie wejść - konfigurator strony internetowej

Zaktualizowano miesiąc temu

Aby prawidłowo korzystać z Foxentry, musisz zmapować wpisy (pola) formularza na swojej stronie internetowej. Możesz skorzystać z naszego konfiguratora do mapowania wejść, gdzie zaznaczasz poszczególne pola zgodnie z ich znaczeniem.


  • Upewnij się, że masz już skrypt Foxentry zapisany na swojej stronie internetowej.
  • W swoim projekcie przejdź do ustawień i w górnym menu kliknij na usługę, którą chcesz skonfigurować.
  1. Kliknij Uruchom konfigurator strony internetowej, a zostaniesz przekierowany na Twoją stronę.


UWAGA: Jeśli nie masz skryptu zapisanego na wszystkich swoich podstronach, konfigurator może nie działać poprawnie.

Teraz wystarczy, że klikniesz na przycisk tekstu wprowadzającego konfiguratora, a następnie klikniesz na podstronę swojego formularza, na której chcesz skorzystać z naszych usług.

Wybierz usługę i zaznacz wpisy w formularzu

Kliknij jedną z usług na pasku bocznym, aby rozpocząć konfigurowanie poszczególnych walidatorów. Pomyśl o walidatorze jako o grupie kolumn, które są ze sobą powiązane - w przypadku adresów autouzupełnionych jest to np. ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy. Więc jeśli wybierzesz ulicę z propozycji autouzupełnienia, wszystkie pola zostaną automatycznie wypełnione. Czasami zdarza się, że te walidatorów potrzeba więcej. W najczęstszych przypadkach jest to np. adres rozliczeniowy i adres dostawy - czyli 2 różne adresy, które muszą być osobno.


  1. W prawej kolumnie wybierz Walidacja adresu. Kliknij Dodaj kolejny walidator i utwórz pierwszą "grupę" pól. Możesz zmienić nazwę walidatora, na przykład na "adres rozliczeniowy”.
  2. Teraz wystarczy kliknąć na jedno z pól formularza, a w autouzupełnieniu powinno pojawić się menu z różnymi ustawieniami. Wystarczy wybrać z poszczególnych wariantów i przypisać funkcję do pola. Powtórz tę procedurę dla wszystkich odpowiednich pól (w naszym przypadku ulica i numer domu, miasto i kod pocztowy).
  3. Użyj krzyżyka w lewym dolnym rogu ekranu, aby włączyć lub wyłączyć podpowiadanie.
  4. Kiedy skończysz z mapowaniem, po prostu kliknij przycisk Zapisz, a zostaniesz przekierowany z powrotem do początkowego pulpitu administracyjnego.

Za każdym razem, gdy wybierzesz pole, w prawej kolumnie zostanie wpisany identyfikator html wejścia i powiązane z nim oznaczenie. Tutaj masz możliwość usunięcia wpisu.

Wiele walidatorów

W niektórych formularzach konieczne jest mapowanie większej liczby walidatorów, np. dla opcji „dostawa pod inny adres”. Potrzebujesz więc takiej samej funkcjonalności jak w poprzednim punkcie, z tą różnicą, że poszczególne adresy nie będą ze sobą powiązane (jeśli jako adres rozliczeniowy wybierzesz ulicę z propozycji autouzupełniena, to tego adresu nie należy dodawać w adresie dostawy). W takich przypadkach wskazane jest ustawienie innego walidatora:


  1. Kliknij na Dodaj kolejny walidator po prawej stronie formularza internetowego. Następnie postępuj zgodnie z powyższym opisem.
  2. Zauważ, że następny walidator adresu jest oznaczony jako Walidator 2. Dlatego konieczne jest oznaczanie tych wejść tylko za pomocą tego walidatora.

Zmapowałem, co dalej?

Po skonfigurowaniu wszystkich usług kliknij przycisk Zapisz i zamknij konfigurator. Teraz zwykle nie ma potrzeby niczego konfigurować, a Foxentry powinno już być w pełni funkcjonalne na Twojej stronie internetowej. Wszystkie walidatory są widoczne w administracji szczegółowo dla każdej usługi. Jeśli jednak chcesz, możesz skonfigurować całą usługę bardziej szczegółowo.


Po kliknięciu Edytuj walidator przejdziesz do wyskakującego okna, w którym zobaczysz wszystkie identyfikatory wejść, które zmapowałeś za pomocą konfiguratora strony internetowej. Tutaj możesz dodatkowo zmodyfikować funkcjonalność wejścia:

Przekazywanie tylko prawidłowych danych - Jeśli masz włączone to ustawienie, może się zdarzyć, że niektóre dane w formularzu zostaną ocenione jako nieprawidłowe (czerwone obramowanie z krzyżykiem), w związku z czym formularz nie powinien zostać wysłany poprawnie (tu zależy od ustawień strony internetowej, zobacz callback). Jeśli nie włączyłeś tego ustawienia, nieprawidłowe wpisy zostaną oznaczone maksymalnym ostrzeżeniem (pomarańczowe obramowanie z ikoną wykrzyknika), a formularz powinien zostać przesłany po prawidłowym ustawieniu.

1.1


Ocena wizualna - tutaj ustawiasz, czy status walidacji będzie wyświetlany Twoim klientom tylko dla wartości prawidłowych, czy nawet dla wartości nieprawidłowych, czy też status ma być w ogóle wyświetlany.

1.2


Inteligentna korekcja adresu — po uruchomieniu tej funkcji Foxentry automatycznie wypełni niekompletne dane. Na przykład po wpisaniu adresu Jeseniova 55 Foxentry automatycznie uzupełni poprawny numer domu Jeseniova 1151/55.

1.3


Ogranicz tylko do określonych adresów URL - jeśli masz skrypt Foxentry osadzony na wszystkich swoich podstronach, możesz nie chcieć używać walidatora na niektórych z nich. W takich sytuacjach odpowiednie są ograniczenia adresów URL. Korzystając z prostych warunków, możesz na przykład włączyć lub wyłączyć ten walidator dla wszystkich adresów URL, które zaczynają się od określonego słowa.

1.4


Przykład: Używam walidatora poczty e-mail do zbierania adresów mailowych na stronie głównej stony internetowej. Natomiast nie chcę go używać w administracji strony internetowej. Wybieram więc warunek URL zaczynający od /admin i wyłączam go.

Nadal nie wiesz? Napisz do nas.